Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanı

1967 Gaziantep doğumludur, 2012 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünü Tarım İşletmeciliği ana bilim dalındaprofesör olarak çalışmaktadır. Tarım üretim ekonomisi, gıda sanayii işletmeciliği, gıda ekonomisi ve piyasaları alanlarında 180’e yakın araştırma, kitap, ulusal ve uluslararası düzeyde sunulan bildirileri ve mesleki raporları bulunmaktadır. Kalkınma plan ve program çalışmalarında gıda komisyonunda çalışmalara katkılarda bulunmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Florida Üniversitesi’nde “gıda ve tarım alanında yabancı sermaye yatırımları”, Almanya Göttingen, Berlin, Humboldt, Hohenheim Üniversitelerinde “tarım ve gıda işletmeciliği” alanında çalışmalara katılmıştır. Ayrıca Tunus, Avusturya, Hollanda, Güney Afrika ve Fransa’da kongre, çalıştay ve konferanslara katılmıştır. 2015-2016 yıllarında Tubitakbursu ile ABD IthacaCollege School of Business’dabir yıl süre ile bulunmuştur.
 

Prof. Dr. Erdogan GUNES
Ankara University Faculty of Agriculture, Head of Agricultural Economics Department

He was born in 1967 in Gaziantep and has been working as a professor in the Department of Agricultural Economics of Agricultural University of Ankara University since 2012. There are nearly 180 research, books, national and international reports and professional reports on agricultural production economy, food industry management, food economy and markets. He has contributed to the work of the food commission in development plans and program studies. He has studied "Foreign capital investments in food and agriculture" at the University of Florida in the United States, and "Agriculture and food business" in the Göttingen, Berlin, Humboldt and Hohenheim Universities. He has also attended congresses, workshops and conferences in Tunisia, Austria, the Netherlands, South Africa and France. He has awarded Tubitak’s scholarship in 2015-2016at the Ithaca College School of Business in the USA.