Prof. Dr. Hami ALPAS

Prof. Dr. Hami ALPAS
ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü

1992 yılında ODTÜ Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1996 yılında ODTÜ İşletme Bölümünde Toplam Kalite Yönetimi üzerine yüksek lisans derecesini (MBA), 1995 yılında ODTÜ Gıda Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesini aldı. Dr. Alpas, 2000 yılında ODTÜ Gıda Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamladı. 1996-1998 ve 2001-2002 yıllarında A.B.D. ve 2006-2008 yıllarında Fransa’da alanında bilimsel araştırma ve ortak tez çalışmalarında bulundu.

Araştırma alanları başlıca; gıda mühendisliği temel işlemleri, termal olmayan gıda işleme ve saklama teknolojileri, kalite yönetimi ve uygulamaları, gıda süreç paradigması, gıda kalitesi, güvencesi ve güvenliğidir. Dr. Alpas; Dünya Bankası, FAO, REC, NATO, A.B. İNTERPOL vb uluslararası kuruluşlarla Gıda Güvenliği ve Savunması konularında ortak proje ve çalışmalarda bulunmuştur. NATO Gıda Güvencesi tematik alanında ve A.B.-FP7 Gıda Güvenliği öncelikli alanı altında projeler yürütmüştür.  Gıda kalitesi konusunda TÜRKAK teknik uzmanıdır. ISO 22000 ve ISO 17025 yetkinlik belgelerine sahiptir.  Gıda savunması alanında uzman olarak 2013 ve 2017 yıllarında Gıda Korunumu ve Savunma Ensititüsünde (ABD) TGDF ve GTHB ekiplerine liderlik etmiştir.TÜBİTAK Çağrılı Programlar Danışma Kurulu Üyeliği yapmıştır (2014-2016). NATO ve A.B. destekli 5 adet bilimsel toplantı organize etmiştir. Ulusal Gıda Teknoloji Platformu (UGTP) kurucularındandır. TGDF ve GTHB ile Gıda Savunması konusunda çalışmalar yürütmektedir.

Tamamlanmış 14 Y. Lisans ve 5 doktora tezi, uluslararası 82 uluslararası bilimsel yayını, 9 adet kitap bölümü, 3 adet kitap editörlüğü ve tüm yayınlarına aldığı 1300’ün üzerinde atıfı bulunmaktadır (h-faktör 23). Alanında katıldığı 45 uluslararası toplantıda 60’ın üzerinde bildiri sunmuştur.

Prof. Dr. Hami ALPAS
Food Engineering Dept., METU

Dr. Hami Alpas is a Food Engineer and holds an MBA degree from Dept. of Business Administration on Total Quality Management (METU). He is working as a full-time Professor at Food Eng. Dept. METU-Ankara-Turkey. He has participated to the Food Defense Collaborative Exchange Program as an expert in Food Defense at the Food Protection and Defense Institute (USA) in 2013 and 2017.

His main research areas are: Unit Operations in Food Engineering, Non-thermal Food Processing Technologies, Food Quality Management, Food Safety and Food Security through Total Food Protection and Food Defense, Upgrading and Modernization of Turkish Food Enterprises with EU. Dr. Alpas collaborated and consulted with E.U., World Bank, FAO, REC, INTERPOL, NATO under the topics of Food Safety and Food Defense. He is a Food Safety technical expert in TÜRKAK. He has acted as a member in TÜBİTAK Food Priority Support Program and with Federation of Food and Drink Industry Assoc. of Turkey (TGDF) and Ministry of Food Agriculture and Livestock (MFAL) on Food Safety and Defense.

He has edited 3 international books by Springer on Food Chain Security, Eco-terrorism and Food Defense. He has also organized and co-directed 3 NATO-workshops (ARW-ATC). He was the Co-director of NATO-SPS project on “Food Chain Security” (2004-2009) and of EU-FP7 project on “Plant Food Security” (2011-2016). Having published over 83 international papers and been cited over 1300 times with a h-factor of 23 (ISI-WOS) he has participated to over 45 international meetings and delivered over 60 speeches. He has supervised 5 Ph. D. and 14 M.Sc. thesis in his field.