Prof. Dr. Nevin DEMİRBAŞ

Prof. Dr. Nevin DEMİRBAŞ
Ege Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü

1985 yılında Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1988 yılında aynı bölümde tamamladı. 1989 yılında Ege Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1994 yılında Doktora öğrenimini tamamladı. Doktora tez konusu “Türkiye'de ve Özellikle Ege Bölgesi’nde Meyve-Sebze İşleme Sanayiinin Mevcut Üretim ve Pazarlama Yapısının Analizi ve Sektörün Geliştirilmesi Olanakları Üzerine Bir Araştırma” idi.

Demirbaş, 2000 yılında Doçent, 2007 yılında Profesör unvanını aldı. Halen Tarım Ekonomisi Bölümü’nde; Ekonomi, Tarım Ekonomisi, Tarıma Dayalı Sanayii İşletmeciliği, Gıda Ekonomisi, Gıda Politikası, Gıda Tedarik Zinciri Yönetimi ve Gıda Güvencesi Ekonomisi konularında ders vermekte ve araştırma yapmaktadır.

Prof. Dr. Nevin DEMİRBAŞ
Ege University Agricultural Economics Department

She graduated from Agricultural Economics Department of Agricultural Faculty of Ege University in 1985. She completed her MSc. studies at the same department in 1988. She started to work as a research assistant at the Agricultural Economics Department of Ege University in 1989. She has completed her PhD thesis in 1994. The title of it was "A Study of the Analysis of the Present Production and Marketing Structure of the Fruit and Vegetable Processing Industry in the Ege Region and Some Proposals for the Development of the Sector".

In 2000, she took the title of Associate Professor. She has been working at the same department as a Prof. Dr.since 2007. She has been teaching and researching in Economics, Agricultural Economics, Business Management of Agricultural Industry, Food Economics, Food Policy, Food Supply Chain Management and Food Security Economics.